Det moderne samfund lever under forholdglobalisering, som som ethvert andet socioøkonomisk fænomen ikke alene har positive aspekter, men også bærer en meget konkret fare, hvoraf den ene er, at mange af de geopolitiske processer, der finder sted i verden, går langt ud over staterne, opnår større uafhængighed, og derfor ukontrollabilitet. En særlig prioritet for landets økonomiske sikkerhed var for nylig i slutningen af ​​det tyvende århundrede. Verdensøkonomiske problemer påvirker Rusland som intet andet land på vores planet. Dette skyldes de historiske begivenheder i det sidste årti af det 20. århundrede, på hvilket tidspunkt landets økonomi skulle gennemgå en vanskelig periode med globale reformer og en alvorlig krise.

Generelt er behovet for sikkerhedgrundlæggende behov for en person eller et hele samfund og stat. Dette udtryk var kendt for middelalderenes befolkning og er kommet ned til vores dage uden at miste sin grundlæggende betydning. I vores land blev begrebet sikkerhed brugt relativt sjældent, for første gang blev statsstatens sikkerhed i Rusland nævnt i 1881 i "forordninger om statslige foranstaltninger", og begrebet "økonomisk sikkerhed i Rusland" blev først medtaget i de normative dokumenter i 1996. Samtidig vedtager landet strategien om økonomisk sikkerhed i Den Russiske Føderation, og økonomiens problemer er ikke det sidste sted i 2000-sikkerhedskonceptet.

Landets økonomi er det vigtigstefunktion. Jo mere velstående landets økonomiske situation er, jo højere levestandard for befolkningen. To grundlæggende karakteristika ved enhver stats økonomi er sikkerhed og bæredygtighed. Jo mere stabile landets økonomiske system er, jo mere levedygtigt er det, i så fald vil vurderingen af ​​dets sikkerhed være meget høj. Begreberne om "økonomisk sikkerhed i Rusland" og "bæredygtig økonomisk udvikling" er de vigtigste forudsætninger for landets samfund. Udviklingen af ​​økonomien påvirker også dets sikkerhed positivt.

Den økonomiske sikkerhed i Rusland er repræsenteret afet komplekst sæt af visse forhold og faktorer, som igen er nødvendige for at sikre det nationale økonomiske systems uafhængighed, stabilitet og stabilitet, kontinuerlig udvikling og forbedring.

Den økonomiske sikkerhed i Den Russiske Føderation er præget aftilgængelighed af nødvendige ressourcer til at opretholde levestandarden for befolkningen i landet på nuværende tidspunkt og den nærmeste fremtid. Dette begreb bruges ofte i makroøkonomi og indebærer tilstedeværelsen af ​​produktion i landet i en tilstand, hvor socioøkonomisk stabilitet og processen med økonomisk udvikling sikres uanset eksterne faktorer.

Den økonomiske sikkerhed i Rusland består af tre hovedkomponenter:

  1. Beskæftigelse af befolkningens beskæftigelse. Et af de vigtigste ansvarsområder i staten er behovet for at give befolkningen i deres land mulighed for at engagere sig aktivt i et sikkert og sundt liv.
  2. Bevarelse af solvens. Landets vigtigste guldreserve er som bekendt koncentreret i sin centralbank eller statskassen. Statens solvens afhænger også af niveauet af BNP, eksport, likviditet i den monetære valuta.
  3. Fremtidig cash flow planlægning. Korrekt planlægning af pengestrøm sikrer stabiliteten i økonomien og dens udvikling.

Den økonomiske sikkerhed i Rusland er en del afaf det generelle system for statssikkerhed og overvejes sammen med sådanne komponenter som forsyningskapacitet, beskyttelse mod katastrofer og miljøkatastrofer og opretholdelse af et fredeligt miljø i samfundet. Samtidig er alle komponenter indbyrdes forbundne. Landets høje forsvarskapacitet kan ikke opnås med en svag økonomi, og en stat, der er slået fra hinanden inden for konflikter og krige, kan ikke have et stærkt og udviklende økonomisk system.