Måske vil hver person være interesseret i svarettil spørgsmålet om, hvor Rusland's guldreserver er oplagret. Det skyldes, at landets guld- og valutareserver er de største i verden. I første omgang skyldtes dannelsen af ​​reserven behovet for fysisk at bekræfte landets solvens ved opbygningen af ​​internationale økonomiske forbindelser. De høje omkostninger ved guld hjælper med at holde økonomierne i lande på et stabilt niveau. Det er bestanden i perioder med internationale kriser, der understøtter banksektoren ved at stille bankgarantier til indskydere. Landets guldreserver tilhørte altid kategorien af ​​de vigtigste strategiske reserver i tilfælde af uforudsete situationer og omstændigheder.

Guld som garant for økonomisk stabilitet

hvor guldreservatet i Rusland er opbevaret

Guld kan sikkert kaldes en slags garantiat landets økonomi ikke vil falde sammen. Tag for eksempel Rusland. Det er de reserver, der tillader det ikke kun at holde sig flytende, men også at stræbe efter udvikling. I mangel af en guldreserve kunne landets økonomi ikke overleve et kraftigt fald i oliepriserne og alvorlige sanktioner fra Vesten. Værdien af ​​valutaen udgør en reserve, den fungerer som grundlag for økonomien. Statens verdens status afhænger af, hvor meget det lykkedes at redde ædle metaller. Enhver udstedt pengeseddel, selv i en lille mængde, men skal være sikkerhedskopieret af guld, hvilket vil eliminere yderligere høje risiko for devaluering. I dag er situationen ændret en smule, og de nationale valutaer ydes i høj grad af amerikanske dollar, hvis replikering leveres af guld kun 1%.

Guldens rolle er uændret

hvor er den russiske guldreserve

Guld er ikke kun en af ​​de mest flydendeædle metaller i verden. Alle moderne økonomiske politikker er baseret på metalreserven, styret af behovet for at købe udenlandsk valuta. Kostbar kapital tjener som depositum både i at opnå lån og i at overføre dyre varer til fremmede lande. I mange århundreder af den moderne økonomiske struktur er guldets rolle ikke ændret. Metal beskytter, som før, landene mod sammenbrud og hjælper med at yde bistand til partnerlandene med et kraftigt fald i økonomien. Den kendsgerning, at Rusland har den største guld- og valutafond, er kendt for alle, men i spørgsmålet, hvor guldreserverne i Rusland opbevares, lad os prøve at komme ud nedenfor.

Hvor tildelte regeringen sine besparelser?

guldreserver i lande

Det er velkendt at stedetPlaceringen af ​​den russiske stats "garant" er aldrig blevet skjult for nogen. Næsten alle interesserede i økonomi kan let besvare spørgsmålet om, hvor Ruslands guldreserver er lagret. Ifølge offentligt tilgængelige oplysninger er ca. 60% af den samlede reserve placeret i Central Repository of Central Bank of Russia, som ligger i Moskva på Pravda Street. Arealet af rummet er 17 kvadratmeter. Med hensyn til rummet udelukkende til oplagring af lagre er det 1.500 kvadratmeter. Depositaren blev bygget i 1940. Opførelse af en vigtig statsfacilitet blev forvaltet af Kontoret for Sovjetunionens statsbank. I betragtning af spørgsmålet om, hvor Ruslands guldreserver holdes, vil jeg gerne sige, at lagerfaciliteterne i Moskva ikke er reservens eneste placering. Grenerne opererer i Skt. Petersborg og Jekaterinburg. Den samlede struktur af lagerfaciliteter er stærkt ramified og distribueres over hele landet for at sikre statens likviditet. I alt er der mindst 600 bosættelsescentre, som hver har sine egne lagerfaciliteter.

Specifikation af guld- og valutareserven

Guldreservatet i Rusland, hvis dynamik forbliverpositiv i mange årtier, er det sædvanligt at opbevare i guldstænger, der hver vejer 10 kg. Metalet har 999 test. Inden for reserven er dimensionelle ingots også fælles, hvis vægt varierer fra 100 gram til et kilogram. Mindst 6.000 metalkasser er placeret på Central Repositorys område. Udover det dyrebare materiale er det også accepteret at spare valutareserver i lagerområdet. Ejendommen er opbevaret i træ- og plastkasser (med pengesedler inkluderet). Med en vis periode erstatter varehuspersonalet gamle sedler med nye.

Lagerudstyr: professionel beskyttelse

baser af økonomi

Studerer spørgsmålet om, hvor Rusland holder en guldreserve,Det er værd at bemærke, at statens regering har valgt for statens "metalliske" bestemmelse ikke kun en bekvem, men også det sikreste sted i landet. Det centrale repository har et fantastisk sikkerhedssystem på flere niveauer, som beskytter landets forpligtelser mod alle mulige indflydelser. I hvert af værelserne bruges de mest innovative og professionelle enheder til at overvåge situationen. Der er udstyr til sporing og detektering af minimale ændringer i situationen, som når en trussel opstår, aktiveres om et par minutter, forbinder parallelt hjælpesystemer.

Ingen adgang, kun en undtagelse

hvor Rusland holder en guldreservat

Uautoriseret adgang til de mest beskyttedestatens lokaler er simpelthen udelukket. Med hensyn til fysisk eller mekanisk gennemtrængning er det fuldstændig umuligt. Den eneste undtagelse i verdenspraksis er indtrængen i Englands butikhus, selvom de ubudne måtte bruge en gravemaskine. Det er baseret på denne usædvanlige hændelse, at regeringen ikke anser det for nødvendigt at skjule, hvor Ruslands guldreserver er placeret. Oplysninger om placeringen af ​​lagerpladsen suppleret med fotografier, udgives systematisk i stort set alle medier.

Rygter eller sandhed?

platin guld reserve

Det er forståeligt, at guld- og valutareserverne i Ruslanddet er mere rationelt at holde det på statens område, og det er problematisk at argumentere med dette. I dette tilfælde er der i nogle tilfælde ubekræftede udsagn om, at en ret stor del af metalgarantoren (platin, guldlager i form af ingots og valuta) er lagret i Amerika. Denne praksis er almindelig, fordi sådanne store verdenstegn som England og Tyskland, Holland og Frankrig, Kina og nogle af Europas lande har betroet deres mest værdifulde gæld til USA. De foreløbige oplysninger fastslår, at de er placeret i strengt hemmelige lagerfaciliteter på amerikanske strategiske steder. Ryderier, der har været populære de seneste år, kan allerede sikkert afvises i dag på grund af den økonomiske situation og langt fra de bedste og spændte forbindelser mellem Rusland og Amerika.

Lidt historie: funktionen af ​​guld- og valutareserver

Guldreservernes hovedrolle har altid været en -Det er tilvejebringelsen af ​​internationale betalinger, som verdensøkonomien bygger på. Besparelser har altid været betragtet som ukrænkelige som følge af intern behandling af ædle metaller. Guldreserverne i lande handlede også som en slags genforsikring, som, hvis budgettet var opbrugt, tillod det at opfylde alle sine forpligtelser over for indskydere. Selv ved oprindelsen af ​​det sidste århundrede blev guldbeholdningen behandlet som halvdelen af ​​ædle metaller, der spillede rollen som "hård valuta". Alle andre aktiver var privatpersoners ejendom. Når metalets værdi stiger, bliver de ingots, der findes i hvelvene, en fuldgyldig garant for stabiliteten i økonomien. Denne tendens var især udtalt under den store depression, som fandt sted i 1930'erne. På den tid blev hver pengeseddel givet afhængigt af staten eller flere milligram eller flere gram guld. Guldreserven (mønter, gødder) tilladt at undgå alvorlig inflation.

Guldreservens rolle i dag

Guldreserven i den moderne verden har ændret sit formål lidt, men antallet af opgaver, som det er nødvendigt for, ændres ikke:

  • Stater udøver brugen af ​​deres reserver for at købe udenlandsk valuta i tilfælde af, at der er et presserende behov.
  • Reserven kan spille rollen som sikkerhedsstillelse, som overføres til staten, når man modtager et lån, eller når man køber varer, der er relevante for landet i øjeblikket.
  • Metal udgør grundlaget for økonomien i hvert land.

Og hvis man ser på situationen globalt? Verdens guldreserver begge støttede økonomien i hver af verdens lande tidligere og støtter den i dag. Det er han, der hjælper med at undgå misligholdelse i tider med akut økonomisk krise. Denne tendens gør processen med at genopfylde reserver af staternes regeringer mere end relevant, selv i det 21. århundrede.

Hvad siger de om Ruslands reserver?

 guldmønter

I Rusland er bestanden af ​​ædle metaller gemt iBank of Russia og i reserver fra Finansministeriet. Ifølge 2011-data var budgettet 793,3 tons. Efter mængden af ​​ædle metaller landet fik det ottende sted i verden. Det første sted har været besat af Amerika i årtier. Dette var direkte relateret til forbuddet mod opbevaring af guld hjemme i 90'erne. Det var da, at alle indbyggere i USA frivilligt overgav staten alle deres besparelser. Ifølge repræsentanter for landets regering skal størrelsen af ​​den indenlandske fond i fremtiden stige med et hundrede tons om året. Faktisk er stigningen i landets kapital blevet rettet siden 2008. I guld- og valutareserverne i dag er omkring 7% af Ruslands guldreserve gemt. De lydede data er langt fra virkeligheden, og de tal, der er kendt for offentligheden, kan drastisk afvige fra den nuværende situation. Den nederste linje er, at mængden af ​​statens guldreservelagre med statistikker om dens genopfyldning er en statshemmelighed.

Hvad siger World Gold Council

Oplysninger om hovedstaden i Den Russiske Føderationsystematisk siver ind i medierne. Så relativt nylig sagde World Gold Council, at landets reserver i de sidste fem år næsten er fordoblet. Denne periode var præget af en stigning i køb af staten på 500 tons. Hvis vi sammenligner tempoet for kapitalakkumulering med andre lande i verden, så står Rusland ubetinget først op. En sådan Putins politik førte mange til forvirret. Der er forhandlinger om, at præsidenten planlægger at påvirke landene i verden ved hjælp af grove politikker. Andre siger, at regeringen ønsker at bruge guld som anden reservevaluta. Russere har tidligere brugt guld som et finansielt instrument, i dag er denne tilgang til politik mere end berettiget, fordi ædelmetalets rolle på det internationale marked er systematisk stigende. Ikke kun centralbankerne, men også private investorer nægter euroen og dollaren til fordel for ædle metaller. Især meddelte Nationalbanken for Republikken Kasakhstan denne omstændighed officielt. Derfor er spørgsmålet om, hvor Ruslands guldreserver er placeret, mere og mere relevant.